ترمیم پازلکاری پیاده روها در سطح منطقه انجام می گیرد

ترمیم پازلکاری پیاده روها در سطح منطقه انجام می گیرد
با توجه به لزوم تسهیل در تردد عابرین و ایجاد عبور و مرور ایمن در پیاده روها و همچنین پیشگیری از تجمیع آبهای سطحی حاصل از بارندگیها ، عملیات ترمیم پازلکاری پیاده روها در سطح منطقه یک شهرداری اردبیل انجام می گیرد.
مهندس علی نظافت انزابی مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل با اعلام این خبر ، افزود : با احصای مشکلات و همچنین دریافت گزارشات مردمی ، نسبت به حل این مشکل توسط عوامل حوزه خدمات شهری منطقه ، اقدام می گردد.
وی از شهروندان خواست با اعلام این گونه مشکلات به سامانه فوریتهای خدمات شهری ، ما را در ارایه خدمات بهتر و بیشتر یاری کنند.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
منبع منطقه یک شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۹