جانمایی گلدانهای کلاسیک در دور برگردان پل ورزش

جانمایی گلدانهای کلاسیک در دور برگردان پل ورزش
با اتمام عملیاتهای مختلف عمرانی در اجرای دوربرگردان در پل ورزش ، گلدانهای کلاسیک در این پل جانمایی شد.
مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل در این باره خبر داد : به منظور حفظ زیبایی بصری در این محل و توجه به مبلمان در خور شان شهروندان عزیز ، گلدانهای کلاسیک سنگی خریداری و جانمایی شد.
علی نظافت انزابی همچنین در ادامه افزود : بعد از جانمایی این گلدانها ، داخل آنها توسط همکاران فضای سبز ، با گلهای زیبا گلکاری گردید.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
منبع منطقه یک شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۳