انگ آمیزی جداول کناره خیابان امام خمینی (ره)

انگ آمیزی جداول کناره خیابان امام خمینی (ره)

با هدف زیبایی بصری و نگهداری از زیرساختها و مبلمان شهری ، رنگ آمیزی جداول کناره خیابان امام خمینی (ره) در محدوده میدان شریعتی به سمت چهارراه امام خمینی (ره) در حوزه منطقه یک شهرداری اردبیل در حال انجام است.


 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منبع منطقه یک شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴۳