سرویس و نگهداری آبنمای پیاده راه اسفریس

سرویس و نگهداری آبنمای پیاده راه اسفریس

سرویس و نوسازی آبنمای پیاده راه اسفریس در حوزه منطقه یک شهرداری اردبیل ، جهت حفظ زیبایی و عملکرد مطلوب ، بصورت مستمر انجام می گیرد.
این آبنما فضای آرام بخش و محیطی مناسب برای خانواده ها ایجاد کرده است. 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
منبع منطقه یک شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۸۸