ارتباط با منطقه یک

ارتباط با منطقه یک

آدرس : اردبیل / میدان بعثت / جنب بانک ملت

کد پستی : 5619876587

کد شهر : 045

شماره تماس دفتر مدیریت : 33611313

شماره تماس تلفنخانه : 33611011  /  33624645  /   33612333

دورنگار : 33332737

  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
منبع منطقه یک شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۰۹۶