ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ لیست خدمات شهرسازی 0 دریافت فایل
۲ ضوابط و مقررات شهرسازی 10012644000 دریافت فایل
۳ صدور بایانکار ساختمانی 130426521010 دریافت فایل
۴ صدور گواهی عدم خلافی 13042652102 دریافت فایل
۵ صدور گواهی احداث بنا 13042652103 دریافت فایل
۶ نظارت بر ساخت و سازها 13042653000 دریافت فایل
۷ استعلامات حوزه شهرسازی 10012656000 دریافت فایل
۸ صدور بروانه ساختمانی 13042652100 دریافت فایل
۹ درخواست تغییر کاربری 13042654000 دریافت فایل
۱۰ صدور مجوز تفکیک املاک 13042655000 دریافت فایل